0727 850 017

Informatii, programari, contracte

Politica de confidentialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Protectia datelor cu caracter persinal reprezinta o prioritate pentru asociatia noastra. In acest scop au fost depuse eforturile necesare indeplinirii acestui obiectiv conform cerintelor Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”) si altor norme legale nationale. In continuare va vom prezenta care sunt actiunile intreprinse pentru protectia adatelor, cum utilizam aceste date precum si drepturile dvs.

Vom actualiza periodic prezenta Politica de Confidentialitate astfel incat sa prezinte cat mai exact modul in care utilizam datele personale ori pentru adaptarea la cerintele legale. Noua versiune va fi afisata online, fara notificari prealabile.

Date de identificare

Asociatia Caminul de Batrani Sf. Dumitru, persoana juridica romana, cu sediul in Bd. Ghencea nr. 20A, Sector 6, Bucuresti, inregistrata prin Dosar 18458/303/2015 si cod unic de inregistrare 35178052 denumita in continuare „Asociatia” sau pe scurt „noi”.

Asociatia poate fi contactata astfel:

 • in scris, la adresa: Bd. Ghencea nr. 20A, Sector 6, Bucuresti
 • prin email la adresa office@caminuldumitru.ro

In sensul definitiei din Regulamentul (UE) 2016/679 Asociatia este operator de date cu caracter personal.

Categorii de date personale prelucrate

Datele cu caracter personal sunt colectate in mod direct de la dvs. fie prin completarea formularului de contact, fie prin deschiderea unei relatii comerciale ori contractuale. In acest scop colectam numele si prenumele, numarul de telefon, adresa de email si adresa fizica folosita la livrarea produselor.

Nu colectam si nu procesam date sensibile care se ragasesc in GDPR in categorii speciale de date cu caracter personal. Nu colectam si nu prelucram datele ale minorilor cu varste sub 16 ani.

Aditional mai sunt colectate date si informatii referitoare la vizita dvs. pe site-ul web prin intermediul fisierelor de tip cookie. Pentru informatii detaliate puteti accesa pagina cu informatii despre Politica cookie.

Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale

Datele persoanel sunt utilizate pentru:

 • oferirea de raspunsuri la intrebarile transmise prin intermediul formularului de contact
 • preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzilor
 • incheierea si executarea unui contract
 • solutionarea eventualelor probleme ce pot aparea in derularea relatiei comerciale
 • intocmirea documentelor fiscale si contabile, conform legislatiei in vigoare
 • imbunatatirea experientei online in timpul vizitarii website-ului
 • interesul legitim al Companiei in desfasurarea activitatilor comerciale, fara incalcarea drepturilor dvs.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele personale sunt stocate pe toata durata derularii raporturilor contractuale ori conform dispozitiilot legale in vigoare. Puteti solicita stergerea datelor personale, cerere careia ii vom da curs in masura in care nu incalca legislatia (de exemplu normele fiscal-contabile). Datele transmise prin intermediul formularului de contact sunt stocate pentru o perioada de maxim 2 ani de zile, in situatia in care nu urmeaza o relatie contractuala ori comerciala.

Transmiterea datelor cu caracter personal

Ca regula generala nu transmitem datele personale. In anumite situatii vom oferi acces partial la anumite date personale, si anume:

 • serviciilor de curierat in vederea efectuarii de livrari ale comenzilor
 • serviciilor bancare in vederea procesarii platilor
 • autoritati publice, in cazurile impuse de lege

In prezent datele personale sunt stocate si prelucrate in Romania. Nu intentionam sa transferam date personale in alte state ale Uniunii Europene sau in afara Uniunii Europene. In cazul in care vom face acest lucru, il vom afisa in website-ul nostru.

Protectia datelor cu caracter personal

Suntem dedicati protectiei datelor personale folosind masuri tehnice si organizatorice potrivite prin utilizarea criptarii si a serverelor securizate. Ca aspect general, transmiterea datelor prin interenet (mai ales prin retele publice gratuite) nu este 100% sigura si este posibil ca datele personale transmise prin intermediul internetului sa fie vazute ori utilizate de catre terti neautorizati. In procesul de transmitere sunt implicate multiple sisteme si nu toate se afla sub controlul Companiei noastre. Din acest motiv nu putem fi facuti raspunzatori pentru situatiile de accesare neautorizata a datelor personale transmise prin internet in timpul transmiterii.

Drepturile persoanelor

In Regulamentul pentru Protectia Datelor Personale sunt prevazute o serie de drepturi. Astfel puteti solicita acces la adete, corectarea lor sau va puteti opune prelucrarii lor, alaturi de dreptul la stergerea ori portarea datelor personale. Si nu in ultimul rand aveti dreptul de a va adresa autoritatii competente prntru protectia datelor ori justitiei. In continuare vom detalia aceste drepturi ale dvs. astfel incat sa devina mai clare.

Accesul la date
 • va putem confirma daca procesam datele dvs. cu caracter personal
 • va putem puna la dispozitie o copie a datelor dvs. personale
 • va putem oferi informatii despre datele dvs., adica datele pe care le avem, cum le folosim, daca le transmitem cuiva sau daca le transferam in alta tara
Rectificarea datelor
 • puteti cere corectarea ori completarea datelor dvs.
Stergerea datelor
 • puteti cere stergerea datelor personale iar noi vom da curs cererii dvs. O vom refuza daca aceasta contravine unei obligatii legale (exemplu legislatia financiar-contabila) ori datele dvs. ne sunt necesare pentru interesul nostru legitim (apararea ori exercitaea drepturilor in instanta de judecata)
Restrictionarea prelucrarii datelor
 • puteti cere restrictionarea prelucrarii datelor personale in cazul in care acestea nu sunt corecte (pentru rectificare)
 • puteti cere restrictionarea prelucrarii si atunci cand va opuneti prelucrarii datelor dvs ori ati cerut stergerea lor si o verificare privind drepturile noastre este in desfasurare
Portabilitatea datelor
 • puteti cere furnizarea datelor personale stocate de noi intr-un format structurat, cu utilizare curenta, care poate fi citit automat
 • puteti cere portarea datelor catre un alt operator doar daca prelucrarea datelor are la baza consimtamantul sau derularea unui contract si daca prelucrarea se face prin mijloace automate
Opozitia la prelucrarea datelor
 • va puteti opune oricand prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in interesul nostru legitim atunci cand sunt incalcate drepturile si libertatile dvs. fundamentale
 • va puteti opune prelucrarii datelor dvs. in scopuri de marketing prin retragerea consimtamantului acordat
Luarea de decizii automate
 • puteti cere sa nu fiti rezultatul unei decizii rezultate din prelucrarea automata a datelor daca decizia respectiva are efecte juridice asupra dvs sau va afecteaza intr-o masura semnificativa
Plangere
 • puteti depune o plangere referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal la autoritatea competenta din Romania, cu urmatoarele date de identificare si contact:
  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
  Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
  Telefon: 031 805 9211
  E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
 • va rugam sa ne contactati inainte de a depune plangerea, fara restrangerea ori renuntarea la dreptul dvs. a va adresa autoritatilor, pentru o rezolvare rapida, pe cale amiabila a oricaror incidente legate de protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal

Asociatia Caminul de Batrani Sf. Dumitru
Bd. Ghencea, nr. 20A, Sector 6, Bucuresti
email office@caminuldumitru.ro

Onorarii: Ca regula generala NU percepem onorarii pentru exercitarea drepturilor dvs privind datele cu caracter personal; in situatia in care vor exista cereri numeroase si repetate este posibil sa taxam unele operatiuni, cu informarea dvs. in prealabil.

Timpul de raspuns: Termenul general de raspuns la cererile dvs. este de 30 de zile. Este posibil sa va contactam pentru a va solicita informatii suplimentare ori pentru verificarea identitatii, lucururi ce ne vor ajuta in rezolvarea cu celeritate a cererii. In cazul in care este necesara o durata mai mare de 30 de zile va vom informa.